Příměstský tábor

Program tábora

Přebírání dětí: 8:30-9:00 hod.

Vyzvedávání dětí rodiči: 16:00-16:30 hod.

V ceně je zahrnuto: strava (oběd v restauraci, 2x svačina), pitný režim, cestovné na výlety, vstupné, popř. půjčovné, potřeby ke tvoření, dva dospělí průvodci, taneční hodiny, hry a zábava

Těšíme se na Vás!

12. května 2020

Vážení rodiče, milé tanečnice,

díky uvolňování mimořádných opatření začínáme s postupným obnovením výuky, která prozatím bude probíhat výhradně v prostorách TC na ul. Křížkovského 11/602 v Jeseníku.

První výuka proběhne ve středu 13. května.

Po tomto první zkušebním tréninku vás budeme informovat o případné výuce dalších tanečních oborů. Jak jsme již zmínili, výuka bude probíhat pouze v prostorách TC, čemuž bude upraven rozvrh výuky. Nový rozvrh výuky bude rozeslán jednotlivým třídám mailem.

Výuka bude probíhat za přísných hygienických pravidel a opatření upírající se o manuál vydaný MŠMT ČR.

Údaje o žákovi


Údaje o zákonném zástupci

Všechny poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány výlučně pro interní potřeby poskytovatele a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů po dobu 20 let od podpisu přihlášky.

Zákazník vyplněním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které poskytl za účelem evidence zákazníků Tanečního centra YESDANCE. Dále souhlasí se zveřejňováním fotografií a jmen svého dítěte z vystoupení, soutěží a z akcí spojených s propagací Tanečního centra YESDANCE.