Příměstské a pobytové tábory.

Příměstské taneční tábory YESDANCE jsou organizovány vždy během jarních prázdnin (3-4 denní nebo týdenní) a na začátku a konci letních prázdnin (týdenní turnusy).

Tábory jsou otevřeny všem dětem z celého světa, jsou otevřeny veřejnosti. 

Plánované termíny ve školním roce 2023/24:

Jarní tábor
4.-8. března 

Letní tábor
1.-5. července (pobytový) – Uzávěrka přihlášek 24. června 2024
8.-12. července (příměstský) – Uzávěrka přihlášek 4. července 2024
19.-23. srpna (příměstský) – Uzávěrka přihlášek 12. srpna 2024

Program tábora je zaměřen na děti ve věku od 5 do 15 let (popř. od 4 let). Děti se učí nové taneční styly, chodí na výlety, tráví čas na bazénu či v aquaparku, tvořením a sportem. Příměstský tábor je obohacen společné nocování na přání v tanečním centru či celodenní výlet. Program jednotlivých turnusů se liší.

Přebírání dětí: 8:00-9:00 hod.
Vyzvedávání dětí rodiči: 16:00-16:10 hod.

V ceně je zahrnuto: strava (oběd v restauraci, 2x svačina), pitný režim, cestovné na výlety, vstupné, popř. půjčovné, potřeby ke tvoření, dva dospělí průvodci, taneční hodiny, hry a zábava

Těšíme se na Vás!

Přihláška na tábor

Údaje o dítěti


Údaje o zákonném zástupci

Všechny poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány výlučně pro interní potřeby poskytovatele a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů po dobu 20 let od podpisu přihlášky.

Zákazník vyplněním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které poskytl za účelem evidence zákazníků Tanečního centra YESDANCE. Dále souhlasí se zveřejňováním fotografií a jmen svého dítěte z vystoupení, soutěží a z akcí spojených s propagací Tanečního centra YESDANCE.

Podívejte se, jaké jsou naše tábory

Plakáty táborů