Příměstský tábor.

I přes přísná vládní opatření jsme připraveni v případě uvolnění pro vaše děti zorganizovat příměstské tábory dle aktuálních protiepidemických pravidel. V případě zájmu si rezervujte pro vaše dítě místo zasláním přihlášky.

Příměstské taneční tábory YESDANCE jsou organizovány vždy během jarních prázdnin (3-4 denní) a na začátku a konci letních prázdnin (týdenní turnusy).

Tábory jsou otevřeny všem dětem z celého světa, jsou otevřeny veřejnosti. 

Plánované termíny ve školním roce 2020/21:

Jarní tábor
21.-24. února – z důvodu epidemiologických opatření ZRUŠENO

Letní tábor
I. turnus – 4.-8. července (pobytový)
II. turnus – 11.-15. července
II. turnus – 22.-26. srpna (Uzávěrka přihlášek pro III. turnus je 12. srpna 2022.)

Program tábora je zaměřen na děti ve věku od 5 do 15 let (nebo od 4 let). Děti se učí nové taneční styly, chodí na výlety, tráví čas na bazénu a sportem. Na památky si zdobí triko, tašku nebo kšiltovku. Novinkou je společné nocování na přání v tanečním centru.

Přebírání dětí: 8:30-9:00 hod.
Vyzvedávání dětí rodiči: 16:00-16:30 hod.

V ceně je zahrnuto: strava (oběd v restauraci, 2x svačina), pitný režim, cestovné na výlety, vstupné, popř. půjčovné, potřeby ke tvoření, dva dospělí průvodci, taneční hodiny, hry a zábava

Těšíme se na Vás!

Přihláška na příměstský tábor

Údaje o dítěti


Údaje o zákonném zástupci

Všechny poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány výlučně pro interní potřeby poskytovatele a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů po dobu 20 let od podpisu přihlášky.

Zákazník vyplněním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které poskytl za účelem evidence zákazníků Tanečního centra YESDANCE. Dále souhlasí se zveřejňováním fotografií a jmen svého dítěte z vystoupení, soutěží a z akcí spojených s propagací Tanečního centra YESDANCE.

Plakáty táborů