Workshop

Program workshopu

Napiseme sem nejake informace o workshopu? Napiseme sem nejake informace o workshopu? Napiseme sem nejake informace o workshopu? Napiseme sem nejake informace o workshopu? Napiseme sem nejake informace o workshopu?

Napiseme sem nejake informace o workshopu? Napiseme sem nejake informace o workshopu? Napiseme sem nejake informace o workshopu? Napiseme sem nejake informace o workshopu?

Napiseme sem nejake informace o workshopu? Napiseme sem nejake informace o workshopu? Napiseme sem nejake informace o workshopu?

Napiseme sem nejake informace o workshopu? Napiseme sem nejake informace o workshopu?

Údaje o žákovi


Údaje o zákonném zástupci

Všechny poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány výlučně pro interní potřeby poskytovatele a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů po dobu 20 let od podpisu přihlášky.

Zákazník vyplněním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které poskytl za účelem evidence zákazníků Tanečního centra YESDANCE. Dále souhlasí se zveřejňováním fotografií a jmen svého dítěte z vystoupení, soutěží a z akcí spojených s propagací Tanečního centra YESDANCE.