Školné a půjčovné.

 • Kategorie
 • Taneční obory
 • Přípravné ročníky (do 7 let)
 • Sóloformace (říjen až březen)
 • Půjčovné tanečního kostýmu
 • Pololetní platba
 • 1 800,- Kč
 • 1 800,- Kč
 • Roční platba
 • 3 400,- Kč
 • 3 400,- Kč
 • 600,- Kč
 • 350,- Kč
 • Týdenní výuka
 • 4 hod. vč. TG / týden
 • 2 hod. vč. TG / týden
 • 1 h / týden
 • Půjčovné tanečního kostýmu

Informace k platbám

Platby provádějte:

 • na základě zaslaného předpisu školného mailem (na I. pololetí v  měsíci září, na II. pololetí v měsíci lednu)
 • převodem na účet, nebo složenkou
 • hotově v kanceláři tanečního centra

Číslo účtu: 2700794090/2010
variabilní a specifický symbol: bude přiřazen
Do poznámky uveďte jméno a příjmení tanečníka.
Vše je nutno při platbě vyplnit!!!!

Storno

Navrácení platby školného můžete žádat pouze ze zdravotních důvodů, vždy však po předložení lékařské zprávy. Stornovací poplatek v tomto případě činí 50 % z částky. Stornovací poplatek může být ředitelkou tanečního centra prominut.

V případě odhlášení v průběhu školního roku se zůstatek uhrazeného školného nevrací.

Platební podmínky

 1. První vyučovací hodinu má účastník zdarma.
 2. Do konce měsíce září musí mít tanečník zaplacené minimálně školené na první pololetí.
 3. Při nedodržení těchto platebních podmínek, může být tanečník vyřazen z výuky.
 4. Měsíční platby jsou povolovány na základě žádosti ředitelkou TC, výše měsíční platby je 370,- Kč.
 5. O vrácení školného je možno požádat pouze v případě závažného dlouhodobého onemocnění, vždy však po předložení lékařské zprávy. Stornovací poplatek v tomto případě činí 50 % ze zůstatku ceny kurzovného. Částka k vrácení bude vyplacena během 1 měsíce po obdržení žádosti.
 6. Výuka taneční gymnastiky je součástí výuky jednotlivých tanečních oborů. Pokud tanečník z jakéhokoliv důvodu nedochází na hodiny taneční gymnastiky, výše školného se nemění.
 7. Doklad o zaplacení školného a půjčovného za kostým v hotovosti dostanou tanečníci automaticky.

Sleva na školném:

Druhý taneční obor se slevou 1 000,- Kč na rok.
Třetí taneční obor zdarma.
Sourozenecká sleva 1 000,- Kč na rok, tzn. uplatňuje se na druhý taneční obor.

V případě, že jsou druhým oborem mažoretky, je tento taneční obor ve školním roce 2021/22 poskytován zdarma.

V případě, že je druhým oborem shuffle dance ke street dance, je školné pro tento druhý taneční obor ve školním roce 2021/22 stanoveno ve výši 500,- Kč / pololetí.

Příklady výpočtu slev:

Žák bez sourozenců v TC

 1. taneční obor – 1 800,- Kč / pololetí nebo 3 400,- Kč / rok
 2. taneční obor – 1 300,- Kč / pololetí nebo 2 400,- Kč / rok
 3. taneční obor – zdarma

Dva sourozenci navštěvující TC
První sourozenec:

 1. taneční obor – 1 800,- Kč / pololetí nebo 3 400,- Kč / rok
 2. taneční obor – 1 300,- Kč / pololetí nebo 2 400,- Kč / rok
 3. taneční obor – zdarma

Druhý sourozenec:

 1. taneční obor – 1 300,- Kč / pololetí nebo 2 400,- Kč / rok
 2. taneční obor – 800,- Kč / pololetí nebo 1 400,- / rok
 3. taneční obor – zdarma