YESCAMP.

Taneční soustředění YESCAMP je setkáním tanečníků, jehož program se skládá převážně z taneční hodin, bývá doplněn o aktivní odpočinek a o čas k předávání zkušeností a zážitků.

Plánovaný termín v roce 2021 je 1.-3. července.

Přihlášky, prosím, zasílejte nejpozději do 10. června 2021. Po obdržení přihlášky zasíláme podklad k platbě. Program tábora obdržíte týden před jeho konání.

Taneční hodiny jsou zaměřeny na následující taneční styly:

Street dance
Hip hop
Disco dance
Jazz dance
Contemporary
Taneční gymnastika

Taneční workshopy jsou otevřeny široké veřejnosti. Věk tanečníků není stanoven, případná věková kategorie je vypisována pro jednotlivé workshopy.

Pro tanečníky je zajištěn celodenní program, strava a ubytování.

Přihláška na YESCAMP

Údaje o tanečníkovi

Údaje o zákonném zástupci

(zájemci starší 18 let vyplní své kontaktní údaje)

Všechny poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány výlučně pro interní potřeby poskytovatele a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů po dobu 20 let od podpisu přihlášky.

Zákazník vyplněním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním všech svých osobních údajů, které poskytl za účelem evidence zákazníků Tanečního centra YESDANCE. Dále souhlasí se zveřejňováním fotografií a jmen svého dítěte z vystoupení, soutěží a z akcí spojených s propagací Tanečního centra YESDANCE.