Taneční obory.

Aktuálně otevíráme třídy s tanečním zaměřením mažoretky, roztleskávačky, disco dance, street dance a art dance. Součástí výuky všech tanečních oborů jsou hodiny taneční gymnastiky.

Jednotlivé taneční obory jsou rozděleny do věkových skupin (věk dosažený v kalendářním roce):
přípravka 4-7 let
kadeti 8-11 let
junioři 12-14 let
senioři 15-26 let

Děti trénují na několika tělocvičnách v Jeseníku, Mikulovicích, Lipové-lázních a nově ve Zlatých Horách.

Studium je rozděleno na dvě pololetí – září až leden a únor až červen.

Svou taneční postupovou  zkoušku do dalšího ročníku děti skládají vystoupením na Májové či Závěrečné taneční přehlídce YESDANCE.

Na konci každého školního roku je dětem vydáváno vysvědčení, které dokladem jejich píle.